Komur skemmtiferðaskipa skapa 920 störf og 16,4 milljarða í tekju

 

Þessar niðurstöður má lesa úr könnun sem Cruise Iceland lét gera á áhrifum af komum skemmtiferðaskipa á efnahagslíf landsins. Könnunin var unnin í samstarfi við Hafnasamband Íslands. Breska fyrirtækið GP Wild (International) and Business Research & Economic Advisors vann verkið.
Könnunin var gerð um borð í skipum sem höfðu viðdvöl á Ísafirði, Akureyri og í Reykjavík á tímabilinu júní til ágúst 2018. Alls voru 2.259 farþegar spurðir. Megintilgangur könnunarinnar var að leiða í ljós hverjar beinar og óbeinar tekjur væru af neyslu farþega skemmtiferðaskipa ásamt útgjöldum skipafélaga í höfnum. Sambærileg könnun var gerð árin 2013 – 2014.

Í ljós kom að meðaltal neyslu hvers viðkomuferðamanns reyndist vera um 18.050 krónur (145 evrur) í hverri höfn. Þorri aðspurðra farþega (92%) sagðist fara í land á viðkomustöðum á Íslandi og tæp 40% af áhöfnum skipanna. Það samsvarar því að um 427.500 farþegar hafi stigið í land á öllu landinu og um 79.900 skipverjar. Hin beinu efnahagslegu áhrif af komu gesta með skemmtiferðaskipum mælast 70,6 milljónir evra eða um 8,8 milljarðar króna. Þegar óbein áhrif eru reiknuð til viðbótar má ætla að þjóðhagslegur ávinningur af komu skemmtiferðaskipanna nemi 16,4 milljörðum kr.

Þessi könnun mældi hvernig neysla farþega skemmtiferðaskipa eykur íslenska hagsæld. Ýmis önnur bein áhrif koma til viðbótar þegar skemmtiferðaskip hafa viðdvöl í íslenskum höfnum. Þar má nefna hafnargjöld, vistir, skatta og umboðstekjur. Áætlað er að skipafélögin hafi greitt rúmlega milljarð króna (8,3 m. evra) í hafnargjöld.

                                               

Efnahagslegur ávinningur mikill.
Miðað við beinan efnahagslegan ávinning eða 8,8 milljarða króna (rúmlega 70 milljónir evra) árið 2018 er áætlað að skapast hafi 425 bein atvinnutækifæri og að reiknuð laun og launatengd gjöld hafi numið rúmlega tveimur milljörðum kr. Þegar óbeinu áhrifin eru reiknuð með verður niðurstaðan að 920 heilsársstörf hafi skapast og að laun og launatengd gjöld hafi numið um 4,5 milljörðum kr.

Viðmót og háttvísi landans í mestum metum
Könnunin leiðir í ljós að 73% farþega telja Íslandsheimsóknina hafa farið fram úr væntingum sínum eða staðist þær. Niðurstaða ýmissa almennra spurninga í könnuninni, þar sem þátttakendur gáfu einkunn frá 1 og upp í 5, sýnir að gestirnir voru almennt ánægðir með komu sína á viðkomustaði hérlendis. Farþegarnir voru ánægðastir með viðmót íbúa (4,35), háttvísi verslunarfólks (4,30), heimsóknina í heild (4,13), viðtökur við komuna til Íslands (4,09) og ferðamáta (4,05). Ferðamennirnir kunnu einnig vel að meta skoðunarferðir, upplifun á söguslóðum og heimsóknir á söfn en verðlag hérlendis fékk lökustu einkunnina (2,71).

Um 33% aðspurðra farþega voru frá Bretlandi og 27% frá Þýskalandi en 17% voru bandarískir. Meðalaldur farþega var 57 ár og yfir helmingur gestanna var 65 ára eða eldri. Alls voru 91% farþega í fyrstu heimsókn sinni til Íslands, 66% þeirra vörðu meira en 5 klukkustundum á Íslandi og 78% keyptu kynnisferð um landið. Um 85% aðspurðra töldu líklegt að þeir myndu mæla með Íslandsheimsókn við vini sína í ljósi eigin reynslu og um 33% farþega fannst líklegt að þeir myndu sækja Ísland heim að nýju.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ólafsson, formaður Cruise Iceland, sími 861-2884 Erna Kristjánsdóttir, varaformaður Cruise Iceland, sími 665-8766